כללי

 • ברוכים הבאים לאתר וחנות של "איילת צוויג – ליווי הורים לתינוקות". האתר נמצא בבעלות איילת צוויג, להלן בעלת האתר, ומנוהל על ידה.
 • השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, התקנון ופרשנותו כפופים לדיני מדינת ישראל, אנא קראו תקנון זה בקפידה .
 • כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה כי הינו כשיר משפטית לביצוע פעולת הרכישה.
 • התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
 • האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי המציע ללקוחותיו מספר מוצרים הקשורים לתינוקות ואמהות לאחר לידה.
 • רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 • תנאי מוקדם לתוקף קנייה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 • כל המבצע רכישה דרך האתר מצהיר עם ביצוע הפעולה כי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה, תביעה כנגד האתר, החברה, מנהליה ו/או עובדיה.
 •  בעלת האתר עושה כל מאמץ לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע האמין והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובעלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. מומלץ לבדוק עם מומחה בתחום ולא להסתמך על המידע המופיע באתר בלבד. בעלת האתר לא תהיה אחראית על כל נזק הנובע משימוש או סימוכין או קשור בכל דרך למידע המופיע באתר זה או אתר אחר קשור לאתר זה.
 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, בעלת האתר תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 • כל המחירים באתר כוללים מע"מ או פטורים ממע"מ עפ"י כל דין.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מאתר "איילת צוויג – ליווי הורים לתינוקות" לרבות סימני מסחר ולוגו  בלא קבלת רשותה של איילת צוויג מראש ובכתב.

הרכישה

 • לצורך ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש למלא את פרטיו האישיים כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, דואר האלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכד'.
 • לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של בעלת האתר, הרוכש מסכים כי בעלת האתר תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח בלבד. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.
 • בעלת האתר מתחייבת לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.
 • בנוסף למפרט על המוצר הנרכש יצורף מידע אשר יכלול פרטים נוספים כגון: עלות המשלוח, זמינות במלאי, צבע, מידה וכד'.
 • במידה והמוצר המוזמן יחסר במלאי בעלת האתר או מישהו מטעמה יצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת העסקה או ביטולה.
 • לאחר ביצוע ההזמנה תתקבל הודעה על קליטת פרטי ההזמנה, אישור סופי יינתן רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה וחיוב כרטיס האשראי, רק לאחר מכן תרשם הרכישה כעסקה.
 • משלוח מוצרים יתבצע תוך שלושה ימי עסקים מאישור ההזמנה. זמני אספקת המוצר לאחר שהוא נשלח הינם כפופים לזמני האספקה של דואר ישראל היושבים על עד 7 ימי עסקים. במקרים בהם יחול עיקוב באספקת המוצר מהסיבות של כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה בדואר ישראל, תהיה בעלת האתר פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגדה בקשר עם עיכובים באספקה.
 • ניתן לבצע "איסוף עצמי" מקרית אונו אך ורק לאחר תאום מראש עם בעלת האתר. במקרה של איסוף עצמי ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי.
 • למרות כל האמור לעיל בעלת האתר תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן אספקת המוצר.

ביטול עסקה

 • במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
 • ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.
 • "בעלת האתר תהיה זכאית שלא לאשר רכישה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו להלן:
  • אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע בבעלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של בעלת האתרבמידה והמוצר אזל מהמלאי ועדיין לא עודכן באתר.זה.
  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
  • אם הופרו תנאי תקנון.
  • הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 וכל זאת לאחר שמולאו התנאים הבאים:
   • ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לבעלת האתר.
   • לקוח יחזיר את המוצר על חשבונו אך ורק למשרדי בעלת האתר ברחוב יהודה הלוי 16 קרית אונו (גם אם נאסף ממקום אחר) כשהוא באריזתו המקורית, שלם וללא נזק או פגם מכל סוג שהו ולא נעשה בו כל שימוש.
   • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ינוכה מסך ההחזר הכספי עלות המשלוח וכמו כן יחויב הלקוח בדמי טיפול וביטול בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
   • במידה ויחליט הלקוח להחליף למוצר אחר שווה ערך לא יחויב בדמי טיפול וביטול אך מסך הזיכוי ינוכה עלות המשלוח.

אחראיות

 • בעלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בעלת האתר שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 • באם נפלה טעות בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את בעלת האתר.
 • בכל מקרה לא תישא בעלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • בעלת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בעלת האתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר.
 • האחריות לכל המוצרים המוצעים באתר חלה על היצרנים בלבד.

שירות לקוחות

 • לפרטים ובירורים באשר לשירותים, מוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות לאיילת צוויג:
  ayelet@afterbirthdoula.com
  052-8689858